Pisanie prac magisterskich z pielęgniarstwa

Pisanie prac magisterskich z pielęgniarstwa, tematy prac z pielęgniarstwa, prace dyplomowe z pilęgniarstwa

Aby zostać pielęgniarką lub pielęgniarzem należy mieć ukończone studia, czyli pisanie prac magisterskich z pielęgniarstwa nie ominie żadnej osoby, która chce tą pracę wykonywać. Zawód ten jest dosyć trudny, ponieważ praca z ludźmi, zwłaszcza chorymi nie należy do najłatwiejszych. Poza predyspozycjami personalnymi, potrzebna jest też odpowiednia wiedza, której nabywa się na studiach.

Jeżeli chodzi o tematy prac zaliczeniowych, to studenci tego kierunku mają dosyć szeroki wybór. Temat może dotyczyć bezpośrednio pielęgniarstwa (np. rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem) lub danej choroby (np. choroby przenoszone drogą kropelkową). Niektórzy sięgają po tematy dotyczące problematyki tego zawodu.

Studia z zakresu pielęgniarstwa

Studia na kierunku pielęgniarstwo trwają trzy lub 5 lat. Stopień licencjacki otrzymuje się po 6 semestrach, czyli trzech latach nauki. Już wtedy można zacząć wykonywać zawód pielęgniarki lub pielęgniarza – do niedawna wystarczyło skończyć szkołę pielęgniarską, ale zostało to zmienione. Uzyskując tytuł magistra (czyli po pięciu latach nauki i obronioną pracą magisterską) można liczyć chociażby na wyższą pensję, warto więc skończyć II stopień nauki. Coraz częściej na tych studiach można spotkać nie tylko kobiety, ale także mężczyzn. Od studentów wymaga się nie tylko bardzo szerokiej wiedzy z zakresu pielęgniarstwa, ale także umiejętności praktycznych. Jak wiadomo, pielęgniarka musi umieć zrobić zastrzyk, podłączyć kroplówkę czy uspokoić pacjenta. Z pewnością to kierunek dla osób szybko uczących się, o mocnych nerwach i silnych psychicznie.

Pisanie prac magisterskich z pielęgniarstwa na temat: opieka pielęgniarska nad konkretnym pacjentem

Pielęgniarki i pielęgniarze podczas swojej pracy będą opiekować się różnymi pacjentami. Wymagają oni często zupełnie innej opieki, a pielęgniarze muszą wiedzieć czego dany pacjent będzie potrzebować. Inaczej należy zająć się osobą po wylewie, a inaczej pacjentem który doznał urazów kończyn. Dlatego na temat pracy magisterskiej przyszłe pielęgniarki wybierają takie tematy jak: ,,opieka pielęgniarska nad pacjentem chorym na cukrzycę” lub ,,odpowiednia pomoc pielęgniarki przy pracy z pacjentami po chemioterapii”. Często osoby studiujące są już po praktykach, posiadają już więc wiedzę praktyczną, a to z pewnością ułatwi pisanie prac dyplomowych.

Prace magisterskie dotyczące poszczególnych chorób

Każdy wie, że chorób mamy bardzo wiele, wiedza na ich temat ciągle się zmienia. Powstają też nowe lekarstwa, możliwości leczenia. Dlatego warto ,,odświeżać” tę wiedzę medyczną. Wybór opisu objawów, przebiegu i możliwości leczenia wybranej choroby może być bardzo ciekawym tematem magisterki lub innej pracy dyplomowej. Przyszli pielęgniarze mogą skupić się na dowolnej dziedzinie, ale pisanie prac magisterskich z pielęgniarstwa opisujących chorobę z oddziału na którym dany student chce pracować, może być bardzo pomocne. Będzie mieć dostęp do aktualnych informacji oraz danych, a w razie potrzeby będzie miał kogo zapytać o pomoc

Pisanie pracy magisterskiej o problemach w pielęgniarstwie

Pielęgniarstwo nie należy do najłatwiejszych kierunków studiów, a praca w tym zawodzie nie zawsze jest przyjemna. Pracując jako pielęgniarka lub pielęgniarz przekonać się można, iż napotka się tu wiele problemów. Taka praca dyplomowa może więc przysłużyć się nie tylko absolwentom tego kierunku, ale także osobom, które rozpatrują pójście na ten kierunek. Większość osób wybierając studia, nie zdaje sobie często sprawy z jakimi problemami będą musieli się borykać w trakcie pracy zawodowej. Do największych problemów z jakimi borykają się pielęgniarki i pielęgniarze to obciążenie fizyczne i psychiczne, a co za tym idzie, ciągły stres. W dodatku osoby te narażone są na kontakt ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi, chemicznymi oraz wieloma innymi. Co więcej, personel szpitalny, łącznie z pielęgniarkami, po latach pracy może mieć problem z kręgosłupem. Zagrożeń tych jest wiele – opisanie ich wszystkich w pracy magisterskiej może być znakomitym wyborem.

Podsumowując, brakuje pielęgniarek i pielęgniarzy, dlatego po skończeniu pielęgniarstwa nikt nie powinien mieć problemu ze znalezieniem pracy. Tematów o których można pisać w pracach magisterskich jest bardzo wiele. Można wybrać opis wybranej choroby, opieka nad pacjentem lub zagrożenia, które napotkać można w pracy na stanowisku pielęgniarza. Chorób na świecie jest coraz więcej, a pacjenci potrzebują różnej opieki. Zagrożeniem z kolei można przeciwdziałać, ale należy mieć ich świadomość. Każdy student ma więc duży wybór w kwestii wyboru tematu pracy.

Możesz również polubić

Dodaj komentarz